Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

------------------------------------------------------------------------------------

 Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Որչա՜փ կարեւոր է հաւատքի մարդուն որ առաջնորդուի Տիրոջը խօսքին համացայն։ Սուրբ Գիրքին տուած իմաստութիւնը մարդուս կեանքը բոլորովին կը փոխէ եւ զինք կ՚ուղղէ դէպի Տիրոջմէ պատրաստուած օրհնութիւնները։ Մեր օրուան ցաւերուն եւ մտահոգութիւններուն մէջ լսենք Անոր ձայնը որովհետեւ Ան միշտ կուզէ խօսիլ մեր սրտերուն։

Դիտեցէք Տարբեր Քարոզներ / Previous sermons

------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.