Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype : "dj.khoske"
 
----------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

-------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Աստուած ձրի շնորհք կ՛ընէ ամբոշջ մարդկանց, անոնց կեանք տալով, պահելով, տարբեր հրաշքներ գործելով անոնց կեանքերէն ներս, եւյլն։ Այն շնորհքը ձրի է բոլորին համար, բայց նպատակ ունի. որ մարդուն կանչէ սրբութեան, այսինքն՝ պատկանի Քրիստոսի եւ նուիրէ իր կեանքը Անոր…

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.