Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

---------------------------------------------------------------------------------- 

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Երբ նեղութիւնները կամ հալածանքները կը սպառնին՝ ուշ պիտի ըլլայ մեր հաւատարմութիւնը ի գործ դնելու։ Յիսուս կը քաջալերէ Զմիւրնայի եկեղեցւոյ որ հաւատարիմ ըլլայ մինչեւ մահ։ Այս խօսքերը նաեւ մեր համար են որ կ՚ապրինք այս դարուս։Աշխատինք մեր հաւատարմութեանը վրայ Աւետարանի խօսքին՝ նոյնիսկ եթէ մեզի ցաւ կը պատճարէ։ Յիշենք եւ աղօթենք այն ամէնուն համար որ այսօր արդէն կը մեռնին Յիսուս անունը կրելու համար։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.